PREPARAT NA GRYZONIE W GRANULACIE 200 g

PREPARATY GRYZONIOBÓJCZE

Cena:10.50

Trutka w granulacie jest preparatem gryzoniobójczym przeznaczonym do zwalczania szczurów i myszy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, zawiera difenacoum 0,005 g/100 g, substancje mumifikujące oraz bitrex.
Naturalne substancje wabiące powodują iż trutka jest atrakcyjniejsza od pokarmu występującego w naturze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Preparat jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego, choć dzięki zawartości bitrexu prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne.

SPOSÓB UŻYCIA:
Najlepiej trutkę wykładać do stacji deratyzacyjnych, które ustawiamy w miejscach występowania gryzoni, w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, spokojnych i suchych. Trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni co następuje po około 2 tygodniach od pierwszego wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4-5 dniach od wyłożenia trutki.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.