PREPARAT DO ODSTRASZANIA GOŁĘBI 500 ml ATOMIZER

GARDENOX ANIMALS

Cena:20.00

NATURAL SPRAY skutecznie odstrasza gołębie oraz inne ptaki.
Naturalny, bezpieczny dla zwierząt środek gotowy do użycia.
Produkt tworzy naturalną ochronę zapachową przeciw ptakom.

GDZIE UŻYWAĆ:

Preparat można używać w miejscach przebywania ptaków np.: na balkonach oraz na wszystkich powierzchniach zmywalnych, takich jak balustrady, rynny, murki, ściany, chodniki, bramy itp.


JAK STOSOWAĆ:

Spryskać daną powierzchnię po uprzednim jej umyciu i usunięciu odchodów i/lub pozostałości organicznych. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia była sucha przed użyciem produktu.
Zaleca się systematyczne użycie produktu w zależności od natężenia obecności ptaków na danej powierzchni. Obfite opady deszczu oraz mycie danej powierzchni środkami chemicznymi obniża skuteczność produktu. W razie potrzeby powtórzyć stosowanie. Zalecane stosowanie w wybranm miejscu co 10 dni.

OSTRZEŻENIA:

Nie używać w celach innych niż te podane na etykiecie. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie spryskiwać bezpośrednio na skórę oraz w kierunku oczu. Nie połykać oraz nie nadużywać produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym nienarażonym na promienie słoneczne oraz źródła ciepła miejscu. Nie wyrzucać zużytego opakowania bezpośrednio do środowiska naturalnego. Utylizować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami. Nie przechowywać razem z żywnością. Nie spryskiwać bezpośrednio na rośliny, kwiaty.

SKŁAD:

Produkt zawiera esencje zapachowe oraz wodę.

Produkt w oryginalnym opakowaniu nie podlega przeterminowaniu.
Po otwarciu zużyć w ciagu 12 miesięcy.